Arnuddens byggnadsvaror Leif Johansson Bygg

Verksamhetsbeskrivning: Försäljning av byggmaterial och byggtjänster.

Besöksadress: Ängadal, Arnudden 1, Lönashult

Telefon: 0470-75501

E-post: arnuddens.bygg@live.se

Hemsida: