Grundskola

Skatelövsskolan

Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar. Upptagningsområdet är ganska vidsträckt och det innebär att flera av våra elever åker skolskjuts till skolan.

Vår skola är en så kallad F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsgård. Vt-18 går det 188 barn på skolan och det arbetar ca 30 vuxna i de olika verksamheterna.

För mer information om Skatelövsskolan kan du klicka här.