Näsets Badplats

På Näset finns

Brygga

Grillmöjlighet

Toalett.