Sockenrådet

Västra Torsås Sockenråd

Sockenrådets uppgift är att verka för bygdens utveckling.
Rådet bildades 1988 som en direkt följd av, på den av Riksdagen beslutade landsbygdssatsningen, ”Hela Sverige ska leva”.
Sockenrådet arbetar på uppdrag av de boende i socknen som vid den årliga stämman beslutar områdets arbete under det kommande året.
Sockenrådet fungerar också som en paraply-organisation för byalag och föreningar i Västra Torsås.

Styrelsen
Bland representanterna för de olika intressegrupperna väljs årligen en Sockenstyrelse som 2017 bestod av:

Ordförande:
Therese Stjärnkrans
Telefon: 073-8370505
e-post: therese@vastratorsas.se

Kassör:
Mimmi Svensson
Telefon: 0734066375
e-post: mimmi@vastratorsas.se

Emma Sandersson
Sekreterare
Telefon: 073-0586559 / 0470-314136
e-post: emma@vastratorsas.se

Rolf Erlandsson
Hemsida
Telefon: 0476-28040
e-post: rolf@vastratorsas.se

Mats Runesson
Telefon: 0470-751066, 0730-751017
e-post: mats@vastratorsas.se

Rolf Erlandsson
Hemsida
Telefon: 0476-28040
e-post: rolf@vastratorsas.se

Tomas Olofsson
Telefon: 0470-757007, 073-0529308
e-post: tomas@vastratorsas.se

Marcus Spjutare
Telefon: 0470-757108
e-post: marcus@vastratorsas.se