Torne Samhällsförening

Föreningen bildades i februari 1954, och har i olika grad haft verksamhet sedan dess. Alla som bor i samhället eller dess närområde kan vara medlemmar. 
Syftet är att verka för att Torne ska vara ett trevligt och välordnat samhälle för såväl boende som besökare. Ett årligen återkommande arrangemang är valborgsmässofirande, och vi ansvarar även för att sätta upp en julgran i samhället. Föreningen fungerar som kontaktorgan gentemot andra organisationer och kommunen.
Har du tankar och idéer om vad samhällsföreningen bör arbeta med? Vill du engagera dig eller hjälpa till?
Välkommen att kontakta oss på vår Facebook-sida, eller genom kontaktperson Nina Holmgren, 076-166 91 97